نوشتن تبریز بازیکن تصویری استقلال

نوشتن: تبریز بازیکن تصویری استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی بارش باران موجب قطع برق بعضی از مناطق مازندران شد

بارش شدید باران در مازندران موجب قطعی برق بعضی از مناطق استان شد. باران | مدیریت | بارندگی | مازندران | اخبار اجتماعی

بارش باران موجب قطع برق بعضی از مناطق مازندران شد

بارش باران موجب قطع برق بعضی از مناطق مازندران شد

عبارات مهم : باران

بارش شدید باران در مازندران موجب قطعی برق بعضی از مناطق استان شد.

به گزارش مهر، بارش سیل آسیای باران موجب اختلال در تردد و آبگرفتگی معابر شده است است.

بارش باران موجب قطع برق بعضی از مناطق مازندران شد

بیشترین حجم بارندگی در غرب مازندران ازجمله نوشهر رخ داده است.

در بعضی مناطق ستاد مدیریت بحران تشکیل شده است است.

بارش شدید باران در مازندران موجب قطعی برق بعضی از مناطق استان شد. باران | مدیریت | بارندگی | مازندران | اخبار اجتماعی

همچنین بارندگی باعث نفوذ آب در بعضی مغازه های شهری شده است است.

واژه های کلیدی: باران | مدیریت | بارندگی | مازندران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs