نوشتن تبریز بازیکن تصویری استقلال

نوشتن: تبریز بازیکن تصویری استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی میکروبها اینترنت دارند

به گزارش مهر، به نقل از فیوچرزم، طراحی و راه اندازی شبکه جهانی اینترنت در سراسر زمین که موجب شده است میلیاردها انسان با یکدیگر در ارتباط باشند. این عنوان را می

میکروبها اینترنت دارند

میکروبها اینترنت دارند

عبارات مهم : منابع

دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که میکروبها اینترنت خاص خود را دارند.

به گزارش مهر، به نقل از فیوچرزم، طراحی و راه اندازی شبکه جهانی اینترنت در سراسر زمین که موجب شده است میلیاردها انسان با یکدیگر در ارتباط باشند. این عنوان را می توان به عنوان یکی از بزرگترین و چشمگیرترین دستاوردهای بشر به شمار آورد ولی نمونه مشابهی که میکروبها جهت خود دارند بیش از سه میلیارد سال پیش پایه گذاری شده است است.

میکروبها اینترنت دارند

از نگاه دانشمندان، این ارگانیسمهای بسیار ریز نه تنها مسئول شکل گیری حیات بر روی زمین هستند بلکه نسخه خاص اینترنت و اینترنت اشیای خود را دارند که ساختار آن حیرت انگیز است.

همچون سلولها، میکروبها از رشته های DNA به عنوان پیامهای کدگذاری شده است استفاده می کنند. این پیامها حاوی اطلاعاتی جهت کنار هم قرار دادن پروتئینها در ماشین آلات مولکولی هستند که توانایی حل پیچیدگیهای به شخصی از جمله ترمیم سلولها را دارند.

به گزارش مهر، به نقل از فیوچرزم، طراحی و راه اندازی شبکه جهانی اینترنت در سراسر زمین که موجب شده است میلیاردها انسان با یکدیگر در ارتباط باشند. این عنوان را می

با این حال تحقیقات نشان می دهد میکروبها تنها به انتقال پیامها از DNA ارزش اکتفا نمی کنند. آنها تکه هایی از DNA همنوعان مرده خود را بلعیده و یا با نمونه های زنده تبادل می کنند. این تکه ها در ادامه وارد ژنوم میکروبها می شوند که شبیه رایانه هایی عمل می کنند که عملکرد کلی مکانیسمهای نهفته در پروتئینها را زیر نظر قرار می دهند.

تحقیقات همچنین نشان داده در مواقعی که منابع غذایی تمام می شود، کلونی میکروبها جهت یافتن منابع تازه دست به کار شده است و با ارسال انواعی از سیگنالهای شیمیایی به جوامع میکروبی، شرایط مورد نیاز جهت ایجاد کلنی های تازه را مهیا می کنند.

واژه های کلیدی: منابع | تحقیقات | اینترنت | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs