نوشتن تبریز بازیکن تصویری استقلال

نوشتن: تبریز بازیکن تصویری استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی گیاهان ۵۰۰ میلیون سال قبل در زمین به وجود آمدند

تحقیقات تازه نشان می دهد نخستین گیاه های ۵۰۰ میلیون سال قبل روی زمین به وجود آمدند.

گیاهان ۵۰۰ میلیون سال قبل در زمین به وجود آمدند

گیاهان ۵۰۰ میلیون سال قبل در زمین به وجود آمدند

عبارات مهم : میلیون

تحقیقات تازه نشان می دهد نخستین گیاه های ۵۰۰ میلیون سال قبل روی زمین به وجود آمدند.

به گزارش مهر به نقل از پی ای ساینس، تحقیقات تازه نشان می دهد گیاه های ۱۰۰ میلیون سال قبل از وقت آینده نگری شده است در قاره های دنیا به وجود آمدند.

گیاهان ۵۰۰ میلیون سال قبل در زمین به وجود آمدند

محققان اکنون معتقدند نخستین گیاه های حدود ۵۰۰ میلیون سال قبل روی زمین به وجود آمدند.

این درحالی است که تا به حال تصور می شد در ۴ میلیارد سال اولیه تاریخچه زمین، به غیر از میکروب هیچ موجود زنده دیگری در سیاره زندگی نمی کرد. رشد گیاه های قاره های زمین را دگر گون کرد و مسیر را جهت حیات نخستین حیوانات در خشکی فراهم کرد. این حیوانات از دریا به سمت خشکی آمدند.

تحقیقات تازه نشان می دهد نخستین گیاه های ۵۰۰ میلیون سال قبل روی زمین به وجود آمدند.

پیش از این دانشمندان با بررسی قدیمی ترین فسیل های گیاهی با قدمت ۴۲۰ میلیون سال تلاش داشتند جدول زمانی حیات روی زمین را مشخص کنند. ولی تحقیق تازه با استفاده از روش «ساعت مولکولی» بازه زمانی دقیق تری فراهم کرد.

مارک پوتیک از دانشگاه بریستول در این باره می گوید: در این روش ما تمایز میان ژن های سازنده گونه های زنده را بررسی کردیم. در مرحله بعد تمایزهای میان ژن ها با توجه به قدمت فسیل ها بررسی شد.

واژه های کلیدی: میلیون | تحقیقات | حیوانات | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs