نوشتن تبریز بازیکن تصویری استقلال

نوشتن: تبریز بازیکن تصویری استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات موسوی نایب قهرمان وزنه‌برداری آسیا شد

ایوب موسوی در آخر مسابقه دسته ۹۴ کیلوگرم قهرمانی آسیا دو مدال نقره و یک طلا به‌دست آورد و نایب قهرمان آسیا شد.

موسوی نایب قهرمان وزنه‌برداری آسیا شد

موسوی نایب قهرمان وزنه برداری آسیا شد

عبارات مهم : ایران

ایوب موسوی در آخر مسابقه دسته ۹۴ کیلوگرم قهرمانی آسیا دو مدال نقره و یک طلا به دست آورد و نایب قهرمان آسیا شد.

به گزارش ایسنا، مسابقه های وزنه برداری قهرمانی آسیا ۲۰۱۷ وارد ششمین روز برگزاری شد و در مسابقه وزنه برداران دسته ۹۴ کیلوگرم کشور عزیزمان ایران صاحب دو مدال نقره و یک طلا شد.

موسوی نایب قهرمان وزنه‌برداری آسیا شد

ایوب موسوی تنها نماینده کشور عزیزمان ایران در این وزن است که در آخر حرکت یک ضرب با رکورد ۱۶۶ کیلوگرم مدال نقره یک ضرب را به دست آورد. در دوضرب با ۲۰۶ کیلوگرم مدال طلا گرفت و در مجموع دو حرکت با ۳۷۲ کیلوگرم نایب قهرمان آسیا شد.

حرکت یک ضرب:

در گروه A این دسته ۶ نفر به حضورداشتند که مسابقه جهت کسب مدال طلا بین وزنه برداران ایران، چین و ازبکستان بود.

ایوب موسوی در آخر مسابقه دسته ۹۴ کیلوگرم قهرمانی آسیا دو مدال نقره و یک طلا به‌دست آورد و نایب قهرمان آسیا شد.

ایوب موسوی در نخستین حرکت پشت وزنه ۱۶۰ کیلوگرم قرار داده شد و به آسانی آن را بالای سر برد.

ژانگ وزنه بردار چین در نخستین حرکت ۱۶۵ کیلوگرم را انداخت . بعد از او سوبیروف از ازبکستان جهت مهار وزنه ۱۶۵ کیلوگرم روی تخته آمد و به آسانی آن را بالای سر برد و نشان داد رقیب سرسختی جهت موسوی است.

وزنه بردار چین بعد از ناکامی در حرکت اول دوباره پشت وزنه ۱۶۵ کیلوگرم ایستاد و باز هم ناموفق بود . او در سومین حرکت نیز ناموفق بود تا مدال نقره موسوی قطعی شود.

موسوی نایب قهرمان وزنه‌برداری آسیا شد

غیر از وزنه بردار چین یک وزنه بردار ژاپن از از گردونه رقابتها کنار رفت تا در دوضرب تنها ۴ نفر مسابقه کنند.

موسوی در دومین حرکت وزنه ۱۶۶ کیلوگرم را مهار کرد.

ایوب موسوی در آخر مسابقه دسته ۹۴ کیلوگرم قهرمانی آسیا دو مدال نقره و یک طلا به‌دست آورد و نایب قهرمان آسیا شد.

سوبیروف ازبک در دومین حرکت ۱۷۰ کیلوگرمرا بالای سر برد تا کار جهت موسوی جهت رسیدن به طلا سخت تر شود.

انوشیروانی سرمربی تیم ملی جهت سومین حرکت شاگردش وزنه۱۷۱ کیلوگرم را درخواست کرد ولی موسوی وزنه را از پشت سر انداخت وبا همان ۱۶۶ کیلوگرم مدال نقره گرفت.

موسوی نایب قهرمان وزنه‌برداری آسیا شد

وزنه بردار ازبک مدال طلا گرفت. وانگ از چین تایپه با ۱۴۵ کیلوگرم مدال برنز را به دست آورد.

حرکت دوضرب:

با توجه به اینکه دو وزنه بردار چین و ژاپن در یک ضرب اوت شدند ، چهار وزنه بردار در جدول مجموع باقی ماندند ولی مسابقه جهت کسب مقام قهرمانی بین موسوی از کشور عزیزمان ایران و وزنه بردار ازبکستان بود.

سوبیروف از ازبکستان سریعتر از موسوی روی تخته آمد و ۱۹۸ کیلوگرم را انداخت.

پس از موسوی نماینده کشور عزیزمان ایران کار خود را شروع کرد و در نخستین حرکت وزنه ۲۰۰کیلوگرم را مهار کرد.

وزنه بردار ازبک بعد از ناکامی در حرکت اول پشت وزنه ۲۰۰کیلوگرم ایستاد و موفق به ثبت آن شد. او در آخرین حرکت وزنه ۲۰۵ کیلوگرم را مهار کرد و نقره گرفت.

موسوی در دومین حرکت پشت وزنه ۲۰۶ کیلوگرم ایستاد و توانست آن را بالای سر ببرد و مدال طلای دوضرب را گرفت.

ملی پوش کشور عزیزمان ایران جهت گرفتن مدال طلای مجموع باید ۲۱۵ کیلوگرم را مهار می کرد ولی در قیچی آن را انداخت.

او در مجموع با ۳۷۲ کیلوگرم نایب قهرمان آسیا شد.

ژانگ از چین بعد از نکامی در یک ضرب و با وجود اینکه در جدول مجموع جایی ندارد ولی در دوضرب ۲۰۱ کیلوگرم را ثبت کرد و مدال برنز دوضرب را کسب کرد.

نتایج دسته ۹۴ کیلوگرم:

۱- سوبیروف از ازبکستان با رکورد ۱۷۵ یک ضرب، ۲۰۵ دوضرب و مجموع ۳۸۰ کیلوگرم (دو مدال طلا یک ضرب و مجموع و نقره دوضرب)

۲- ایوب موسوی از کشور عزیزمان ایران با رکورد ۱۶۶ یک ضرب، ۲۰۶ دوضرب و مجموع ۳۷۲ کیلوگرم (مدال طلای دوضرب و دو مدال نقره یک ضرب و مجموع)

۳- چینگ وانگ از چین تایپه با رکورد ۱۴۵ یک ضرب، ۱۷۲ دوضرب و مجموع ۳۱۷ کیلوگرم (دو مدال برنز یک ضرب و مجموع)

وزنه بردار چین نیز با رکورد ۲۰۱ کیلوگرم در دوضرب مدال برنز گرفت. او در یک ضرب رکوردی ثبت نکرد، بنابراین جایی در رده بندی مجموع ندارد.

واژه های کلیدی: ایران | مسابقه | ازبکستان | وزنه بردار | وزنه برداری | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs